Intelektuālā īpašuma aizsardzības aģentūra

Mēs palīdzam mūsu klientiem piereģistrēt savus zīmolus!

Mūsu MISIJA ir aizsargāt jūsu biznesu!

 • Белый LinkedIn Иконка
 • Белый Facebook Icon
 • Белый Instagram Иконка

Uzticiet jūsu preču zīmes reģistrāciju profesionālajam patentpilnvarniekam!

15 gadi pieredzes

Ātrs
rezultāts
Pievilcīgā
cena
Kvalitāte un precizitāte
Uzticība

Что мы предлагаем

Регистрация товарных знаков

Зарегистрировать

Зарегистрируйте свои права на интеллектуальную собственность

Защита товарного знака

Зарегистрировать

Защитите свой товарный знак от нарушения

Поиск по товарным знакам

Заказать проверку

Убедитесь, что ваш товарный знак уникален 

Лицензирование товарных знаков

Заказать консультацию

Получите прибыль от вашего  зарегистрированного товарного знака

Valstis

Eiropas Savienība

Reģistrēt preču zīmi

Krievijas Federācija

Reģistrēt preču zīmi

Latvija

Reģistrēt preču zīmi

Saņemt bezmaksas konsultāciju

un preču zīmes reģitrācijas cenu

Pakalpojumi

Preču zīmes reģistrācija

Piereģistrējiet izņēmuma tiesības uz savu intelektuālo īpašumu

Preču zīmju aizsardzība

Aizsargājiet savu preču zīmi no pārkāpumiem

Preču zīmju meklējumi

Pārliecinieties, ka jūsu preču zīme ir unikāla

Preču zīmes licencēšana

Kā iegūst peļņu no savas reģistrētas preču zīme

Īpašais piedāvājums

Eko

Tarifs ietver:

Ekspress meklējums attiecībā uz agrāk reģistrētiem identiskiem apzīmējumiem

Ekspress meklējums attiecībā uz agrāk reģistrētiem identiskiem apzīmējumiem

Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Patentu valdē

Reģistrācijas apliecības saņemšana

16 000₽

12 000₽ + 300₽

par katru papildus preču un pakalpojumu klasi

+ valsts nodevas (no 23 350₽)

250€

200€ + 10€ 

par katru papildus preču un pakalpojumu klasi

+ valsts nodevas  (no 850€)

250€

200€ + 10€

par katru papildus preču un pakalpojumu klasi

+ valsts nodevas (no 176€)

Standarts

Tarifs ietver "EKO"

komplektu + papildus:

Reģistrējamā apzīmējuma pilnā pārbaud

Ieteikumi preču zīmes atveidošanai vai korekcijai

Atkārtotais meklējums pēc preču zīmes korekcija

Motivēto atbilžu sagatavošana uz eksperta pieprasījumiem vai paziņojumiem pieteikuma izskatīšanas laikā

20 000₽

15 000₽ + 300₽

par katru papildus preču un pakalpojumu klasi

+ valsts nodevas (no 23 350₽)

300€

250€ + 10€

par katru papildus preču un pakalpojumu klasi

+ valsts nodevas (no 850€)

300€

250€ + 10€

par katru papildus preču un pakalpojumu klasi

+ valsts nodevas (no 176€)

Zelta

Tarifs ietver "STANDARTS"

komplektu + papildus:

Informēšana par preču zīmes pieteikuma statusu visos ekspertīzes posmos

Papildus konsultācijas jebkurā ekspertīzes stadijā

Pakalpojumu maksas atgriešana reģistrācijas atteikuma gadījumā

Konsultācija attiecībā uz reģistrācijas atteikuma lēmuma apstrīdēšanas izredzēm 

40 000₽

25 000₽ + 300₽

par katru papildus preču un pakalpojumu klasi

+ valsts nodevas (no 23 350₽)

500€

400€ + 10€

par katru papildus preču un pakalpojumu klasi

+ valsts nodevas (no 850€)

500€

400€ + 10€

par katru papildus preču un pakalpojumu klasi

+ valsts nodevas (no 176€)

 

Katerina GRIŠINA

Profesionālā patentpilnvarniece preču zīmju jomā

“Uzticiet sava zīmola reģistrāciju pieredzējušam Profesionālajam patentpilnvarniekam preču zīmju jomā un pasargājiet savu biznesu no negodīgiem konkurentiem!”

Profesionālā patentpilnvarnieka sertifikāts iegūts 2008.gadā.

 • Eiropas Patentpilnvarniece preču zīmju un dizainparaugu jomā; Reģ. Nr. 44694 (EU), licence no 01/2009

 • Latvijas Profesionālā patentpilnvarniece preču zīmju jomā; Reģ. Nr.66А (LV), · licence no 11/2008

Dalība

 •  Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācija

 • Starptautiskā preču zīmju asociācija

Izglitība

Maģistra grāds tiesību zinātnē (MM.L.), 2006

Perfectum.agency (c) Partnere

 • 15 gadu pieredze intelektuālā īpašuma un juridisko pakalpojumu nozarē ar preču zīmes specializāciju.

 • Juridiskā palīdzība preču zīmju reģistrācijas un aizsardzības jomā

Papildus informācija:

 • Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija 

 • Intelektuālā īpašuma speciālists

 • Intelektuālā īpašuma licencēšana, 2006

Reģistrēt preču zīmi

Preču zīmes reģistrācija

Reģistrēt preču marku

Reģistrēt logotipu

Reģistrēt zīmolu

Zīmola reģistrācija

Logotipa reģistrācija

Preču zīmes patentēšana

Patentēt preču zīmi

Kontakti