Intelektuālā īpašuma aizsardzības aģentūra

Mēs palīdzam mūsu klientiem piereģistrēt savus zīmolus!

Mūsu MISIJA ir aizsargāt jūsu biznesu!

Uzticiet jūsu preču zīmes reģistrāciju profesionālajam patentpilnvarniekam!
15 gadi pieredzes
Ātrs rezultāts
Pievilcīgā cena
Kvalitāte un precizitāte
Uzticība

Pakalpojumi

Preču zīmes reģistrācija

Piereģistrējiet izņēmuma tiesības uz savu intelektuālo īpašumu

Uzsākot uzņēmējdarbību, aizsargājiet savas intelektuālā īpašuma tiesības, pieteicot savu preču zīmi reģistrācijai, lai juridiski aizsargātu uzņēmuma zīmolus un logotipus.


Reģistrēt
Preču zīmju aizsardzība

Aizsargājiet savu preču zīmi no pārkāpumiem

Kad jūsu preču zīme ir reģistrēta, tā ir pasargāta no no intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas dod tiesības aizliegt citām personām izmantot jūsu preču zīmi. Preču zīmju aizsardzība


Reģistrēt
Aizsargājiet savu preču zīmi no pārkāpumiem

Pārliecinieties, ka jūsu preču zīme ir unikāla

Pirms sniegt pieteikumu savas preču zīmes reģistrācijai, pārliecinieties, vai nav piereģistrēts lidzīgs apzīmējums uz trešo personu vārda. Preču zīmju meklējumi


Reģistrēt
Pārliecinieties, ka jūsu preču zīme ir unikāla

Kā iegūst peļņu no savas reģistrētas preču zīme

Kad jūsu preču zīme ir reģistrēta, baudiet peļņu, droši nododot trešajām personām tiesības likumiski izmantot jūsu preču zīmi. Preču zīmes licencēšana ​


Reģistrēt

Valstis

Eiropas Savienība
Krievijas Federācija
LatvijaReģistrēt preču zīmi
Saņemt bezmaksas konsultāciju un preču zīmes reģitrācijas cenu

Īpašais piedāvājums

Eko
Tarifs ietver:
 • Ekspress meklējums attiecībā uz agrāk reģistrētiem identiskiem apzīmējumiem
 • Ekspress meklējums attiecībā uz agrāk reģistrētiem identiskiem apzīmējumiem
 • Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Patentu valdē
 • Reģistrācijas apliecības saņemšana
16 000₽
12 000₽ + 300₽
per each additional Class + official fees (from 23 350₽)
250€
200€+ 10€
per each additional Class + VAT + official fees (from 850€)
250€
200€ + 10€
per each additional Class + VAT + official fees (from 176€)
Standarts
Tarifs ietver "EKO" komplektu + papildus:
 • Reģistrējamā apzīmējuma pilnā pārbaud
 • Ieteikumi preču zīmes atveidošanai vai korekcijai
 • Atkārtotais meklējums pēc preču zīmes korekcija
 • Motivēto atbilžu sagatavošana uz eksperta pieprasījumiem vai paziņojumiem pieteikuma izskatīšanas laikā
20 000₽
15 000₽ + 300₽
per each additional Class + official fees (from 23 350₽)
300€
250€+ 10€
per each additional Class + VAT + official fees (from 850€)
300€
250€ + 10€
per each additional Class + VAT + official fees (from 176€)
Zelta
Tarifs ietver "STANDARTS" komplektu + papildus:
 • Informēšana par preču zīmes pieteikuma statusu visos ekspertīzes posmos
 • Papildus konsultācijas jebkurā ekspertīzes stadijā
 • Pakalpojumu maksas atgriešana reģistrācijas atteikuma gadījumā
 • Konsultācija attiecībā uz reģistrācijas atteikuma lēmuma apstrīdēšanas izredzēm
40 000₽
25 000₽ + 300₽
per each additional Class + official fees (from 23 350₽)
500€
400€+ 10€
per each additional Class + VAT + official fees (from 850€)
500€
400€ + 10€
per each additional Class + VAT + official fees (from 176€)

Katerina GRIŠINA

Profesionālā patentpilnvarniece preču zīmju jomā

«Uzticiet sava zīmola reģistrāciju pieredzējušam Profesionālajam patentpilnvarniekam preču zīmju jomā un pasargājiet savu biznesu no negodīgiem konkurentiem!»
Profesionālā patentpilnvarnieka sertifikāts iegūts 2008.gadā.
 • Eiropas Patentpilnvarniece preču zīmju un dizainparaugu jomā; Reģ. Nr. 44694 (EU), licence no 01/2009
 • Latvijas Profesionālā patentpilnvarniece preču zīmju jomā; Reģ. Nr.66А (LV), · licence no 11/2008
Perfectum.agency (c) Partnere
 • 15 gadu pieredze intelektuālā īpašuma un juridisko pakalpojumu nozarē ar preču zīmes specializāciju.
 • Juridiskā palīdzība preču zīmju reģistrācijas un aizsardzības jomā
Dalība
 • Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācija
 • Starptautiskā preču zīmju asociācija
Papildus informācija:
 • Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija
 • Intelektuālā īpašuma speciālists
 • Intelektuālā īpašuma licencēšana, 2006
Izglitība
Maģistra grāds tiesību zinātnē (MM.L.), 2006

Kontakti